Αρχική

LIFE
Διάρκεια έργου : Ιανουάριος 2009 - Ιούνιος 2012


Προϋπολογισμός έργου: 1.153.561,00 ευρώ

Τον Νοέμβριο 2008 εγκρίθηκε έργο του προγράμματος LIFE που υποβλήθηκε από τη Ν.Α. Γρεβενών, με συνεργαζόμενους φορείς την ΑνΓρε, την Μη Κυβερνητική Οργάνωση Καλλιστώ, το ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και την εταιρεία Business Architects Consultancy.

Το έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή πρότυπων δράσεων διατήρησης του δασικού πλούτου και ειδών της άγριας πανίδας στις τρεις Περιοχές Natura 2000 (SCIs - SPAs) του Νομού Γρεβενών: «Βασιλίτσα», «Εθνικός Δρυμός Πίνδου» και «Εθνικός Δρυμός Πίνδου - Βάλια Κάλντα - Ευρύτερη Περιοχή». Στις κεντρικές επιδιώξεις του έργου συγκαταλέγονται η ομαλή συνύπαρξη των μεγάλων σαρκοφάγων με την ορεινή γεωργία και κτηνοτροφία της περιοχής, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία όρων αποτελεσματικότερης διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου από τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα επιδιωχθεί:

  • Η αειφορική διαχείριση και ανάδειξη του δασικού πλούτου και ειδικότερα των υψηλών  παραγωγικών δασών της περιοχής, με εφαρμογή πιλοτικών δράσεων δασικής διαχείρισης για δάση πολλαπλών χρήσεων (παραγωγή, αναψυχή, φυσικό απόθεμα)
  • Η εφαρμογή πιλοτικών δράσεων διαχείρισης του πληθυσμού αρκούδας στην περιοχή του έργου.
  • Η συμβολή στην ομαλή συνύπαρξη παραγωγικών δραστηριοτήτων της ορεινής ζώνης (κτηνοτροφία, ορεινές καλλιέργειες) και μεγάλων σαρκοφάγων (αρκούδα, λύκος), με την περαιτέρω διάδοση και θεσμική κατοχύρωση μέτρων πρόληψης και ενεργού αντιμετώπισης των ζημιών στις γεωργικές καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και με την ενημέρωση των αγροτών πάνω στους τρόπους συνύπαρξης των μεγάλων σαρκοφάγων με ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και για το ενδεχόμενο οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει από την παρουσία και την προβολή των μεγάλων σαρκοφάγων στην περιοχή (οικοτουρισμός, σήμανση αγροτικών προϊόντων κ.λπ.).
  • Η επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη των μέτρων διαχείρισης και η συμβολή στη δημιουργία μόνιμων υποδομών (συστημάτων) παρακολούθησης των παραμέτρων που σχετίζονται με τους παραπάνω στόχους και δράσεις.
  • Η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης ευρύτερα και η δημιουργία
  • συμπληρωματικών υποδομών ενημέρωσης των επισκεπτών της περιοχής.
  • Η ενίσχυση της φύλαξης-πυροπροστασίας και η υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και την απόκτηση εξοπλισμού για την επαναλαμβανόμενη ετησίως λειτουργία ενός θεσμού υποστήριξης του έργου του Φορέα Διαχείρισης από εθελοντές.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται σε ευρήματα και προτάσεις που έχουν προκύψει από τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν στην περιοχή και, κυρίως, στην ΕΠΜ που εκπονήθηκε μεταξύ 1994 και 1999 στο πλαίσιο των έργων LIFE-Nature ΑΡΚΤΟΣ-1 (LIFE93/NAT/GR/10800) και ΑΡΚΤΟΣ-2 (LIFE96/NAT/GR/3222) και στις ΕΠΜ Ορεινών Όγκων Β. Πίνδου - ΥΠΕΧΩΔΕ και Ποταμού Βενέτικου - ΑΝΓΡΕ.

Η περιοχή του προγράμματος αποτελεί σημαντικό μέρος του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, περιλαμβάνει συνολικά τρεις ορεινές περιοχές, που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, και στις οποίες συναντώνται σημαντικοί τύποι οικοτόπων και σπάνια είδη της άγριας ζωής. Ανάμεσά τους, υπάρχουν τρεις  τύποι οικοτόπων και τέσσερα ζωικά είδη προτεραιότητας (Οδηγία Οικοτόπων 92/43).

View the embedded image gallery online at:
http://www.pindoslife.gr/index.php?lang=el#sigFreeId2319bd9b85

LIFE07 NAT/GR/000291-PINDOS/GREVENA